På BadmintonPeople er der følgende to måder at registrere personer på (to typer profiler):


Brugere:  

Brugere identificeres med deres e-mail og kan logge på BadmintonPeople. De opnår hermed adgang til portalens forskellige funktioner.


Spillere:  

Spillere identificeres med deres spillernummer og kan bl.a. tilmeldes turneringer. Personer, der skal tilmeldes turneringer skal have en spillerprofil, men behøver ikke at have en brugerprofil.


Personer, som skal FORETAGE tilmeldinger skal have en brugerprofil, men behøver ikke at have en spillerprofil (med mindre personen også skal tilmelde sig selv). Personer, som både har en brugerprofil og en spillerprofil kan på siden "Min spillerprofil" knytte disse sammen. Denne side findes ved at klikke her.

Ved at knytte en spillerprofil sammen med en brugerprofil opnås der bl.a. følgende fordele:

  • Ved tilmeldinger til turneringer vil ens spillerprofil automatisk være valgt, så man ikke skal søge den frem hver gang.
  • Ved deltagelse i turneringer kan arrangøren sende turneringsprogrammet og andre informationer direkte til ens e-mail, også selv om, at tilmeldingen er foretaget af en anden bruger.
  • På diverse lister over tilmeldinger vil man kunne se tilmeldinger, hvor man selv er deltager.

Bemærk:

Det er IKKE tilladt at knytte andre personers spillerprofiler sammen med ens brugerprofil. Hvis man oplever, at ens spillerprofil er blevet knyttet sammen med en anden persons brugerprofil, skal man straks henvende sig til denne person for at få vedkommende til at slette sammenknytningen.

I sidste instans skal man henvende sig til Badminton Danmark.