Ungdomsranglisten opdateres hver. Onsdag & Fredag fir weekendens resultater


Seniorranglisten bliver opdateret til hver d. 1 i måneden