Inden du går i gang Læs kredsens invitation til holdturnering grundigt. Se i øvrigt reglement for pointgivende holdturnering.


Tilmelding foregår på Badmintonpeople

Klubben har fået et nyt menupunkt, hvor tilmelding af hold foretages. For at sikre nogle gode puljer med styrkelighed er spillernes klassifikation 1 juli afgørende for hvilken række der skal tilmeldes i.


Holdsammensætning

Nedenstående pointskala benyttes til sammensætning af hold i forhold til aldersgruppe og klassifikation af de enkelte spillere.

Et hold tilmeldes efter nedenstående pointskala, således at summen af spillernes point i tabel 1 overholder grænserne i tabel 2. Dvs. at der ved tilmelding af hold skal tilmeldes med navngivne spillere som overholder nedenstående pointgrænse for det pågældende hold. Holdtypen 4+3 har ingen øvre pointgrænse og udbydes også kun i et niveau.


Hold som anvender flere end det mindst mulige antal spillere, skal ved pointudregningen tælle de bedste spillere på holdet således:

   -  Et hold indplaceres efter overstående pointskala. 

   -  Hold som anvender flere end det mindst mulige antal spillere, skal ved pointudregningen tælle de bedste spillere på holdet således:

               -   At de 4 bedste spillere tæller på holdtypen 4 spillere

               -   De 2 bedste piger og 4 bedste drenge tæller på 4 + 2 hold.

               -   4 + 3 hold har fri opstilling (ingen pointgrænser)

   -  Et holds placering kan ændres, hvis kredsen/landsdelen vurderer, at reglen om ”Bedste spiller” og/eller ”Næstbedste spiller” bringer holdet i en pulje, hvor det ikke sportsligt hører hjemme.

   -  Kredsen/landsdelen kan give dispensation til en U17C spiller til at tælle med et pointtal, som svarer til en U15 spiller, hvis spilleren er rykket fra U15D til U17C uden at opnå point nok til oprykning.

   -  Kredsen/landsdelen kan give dispensation til en U19B spiller til at tælle med et pointtal, som svarer til en U17 spiller, hvis spilleren er rykket fra U17C til U19B uden at opnå point nok til oprykning.


Ved holdsammensætning af flere aldersgrupper gælder der følgende regler:

   -  U9 spillere, som har opnået point til at spille i U11 rækken skal deltage i denne – og kan ikke deltage i U9 rækken. Øvrige U9 spillere kan frit deltage på U11 hold.

   -  På alle holdtyper kan deltage én yngre spiller, dvs. at en U11 spiller kan deltage på et U13 hold, en U13 spiller på et U15 hold osv.

   -  På holdtypen 4 spillere kan kredsen/landsdelen give dispensation til at benytte flere yngre spillere, hvis dette er nødvendigt for at kunne stille hold i turneringen.

   -  I holdtypen 4 spillere er det tilladt at bruge én ældre spiller i hver holdkamp. På U17/U19 hold kan kun deltage U17 og U19 spillere (og en U15 spiller)

   -  På 4 + 2 og 4 + 3 hold kan der ikke deltage ældre spillere end den holdtype, som man spiller på.

   -  Spillere tæller med eget pointtal uanset hvilken aldersgruppe, de deltager i.


Ovenstående dispensationer og regler gælder ikke nødvendigvis afsluttende kampe ved kredsmesterskaber, Jyske Mesterskaber og Landsmesterskaber. Det er op til de enkelte organisationer.


Bemærk at det hold der tilmeldes ikke skal være det der spiller gennem hele sæsonen, men holdet skal og i løbet af sæsonen overholde ovenstående retningslinjer jf. spillernes klassifikation pr. 1 juli.


Bemærk yderligere at spillere der står registreret under andre klubber ikke kan tilmeldes online sammen med holdet, men holdet må tilmeldes pr. e-mail til holdturneringsadministrator. En spiller der er medlem af flere klubber ønskes registreret således:

   1.  hvis spilleren kun spiller individuelle turneringer ungdomsholdturnering, registreres spilleren for klubben som spilleren spiller ungdomsholdturnering for.

   2.  hvis spilleren spiller individuelle turneringer, ungdomsholdturnering og seniorholdturnering, registreres spilleren for klubben som spilleren spiller seniorholdturnering for.

Disse spillerregistreringer kan rettes ved henvendelse fra klubben til Badminton Danmark.