Hvordan man sætter holdet er afhængigt af kredsens reglement, som kan findes på kredsens hjemmeside.

Ved Ungdomsholdturnering kan beskrivelsen til denne findes på vores hjemmeside her. under Fælles reglement for ungdomsholdturnering. (UH)