Sådan gør du:

1. Klik på "Turnering" i menulinjen

2. Vælg "Mine betalinger"

3. Find den ordre, der skal annulleres og tryk på "vælg"

4. Øverst vil der stå "Annuller ordre" som du skal klikke på

5. Herefter kan der vælges om man vil annullere hele ordren eller overføre nogle af tilmeldingerne til en ny ordre


Der skal sættes "flueben" ud for dem, der skal overføres til en ny ordre. Det er kun tilmeldinger, hvor tilmeldingsfristen IKKE er overskredet, der vil blive annulleret.