Dette er ikke en fyldestgørende vejledning, men en vejledning, der henvender sig til arrangører, der har afviklet pointgivende turneringer tidligere. Det anbefales, at man sætter sig ind i vejledningen til Cup2000 og turneringsreglementet.


1. Sæt dig ind i turneringsreglementet
2. Tjek priser på din egen turnering på BadmintonPlayer - "Tandhjul" - "Dit klubnavn" - Egne turneringer"
3. Sæt turneringen til salg - "Tandhjul" - "Dit klubnavn" - Egne turneringer"
4. Sørg for, at sidste tilmeldingsfrist stemmer overens i invitationen og på BadmintonPlayer
5. Efter sidste tilmeldingsfrist downloader du turneringen med tilmeldinger og betalingsinformation via Cup2000
6. Af respekt for de 3 dages indsigelse som deltagere har er det en god ide ikke at starte planlægningen før mandag efter sidste tilmeldingsfrist (torsdag)
7. Indtast manuelle tilmeldinger og eventuelle rettelser til onlinetilmeldinger
8. Planlæg din turnering
9. Sæt Cup2000 i afvikling i det øjeblik du publicerer din turnering
10. Send fakturer ud
11. Lav rettelser til den publicerede turnering i afviklingsmodulet i Cup2000
12. Afvikl din turnering
13. Upload din turnering