Det er vigtigt at få indtastet dette korrekt, da det har indvirkning på point, bøde-afgifter, osv. læs derfor venligst forklaringen grundigt.1: Holdsedlen for holdet som ikke har meldt afbud udfyldes

2: Som vist ovenfor indtastes resultatet af holdkampen (i dette tilfælde 13-0), men det vil altid være holdet som ikke har afbudt vinder alle kampe.  

3: Der markeres i "afgjort uden kamp" 

4: I dropdown vælges "afbud rettidigt" OPS: Denne er afhængig af Kredsens Reglement for rettidig afbud. (Se nedenstående)

5: Der markeres i "indberetning af resultat for denne kamp er afsluttet"

6: der trykkes "gem"Pointgivende ungdomsholdturnering (PUH)

Her refereres til Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2016/2017

§ 20: Afbud og udeblivelse

 

Hvis et hold ikke kan stille op, skal der meldes afbud senest kl. 18 dagen før kampdagen. Senere afbud betegnes som ikke rettidigt afbud. På BadmintonPlayer indberettes afbud som enten:  

 

Afbud rettidigtAfbud for sent Udeblivelse


Hvis reglen er overholdt vælges Afbud rettidigt, hvis der meldes afbud efter kl 18 dagen før kampdagen vælges Afbud for sent, hvis der ikke meldes afbud og holdet ikke møder op vælges Udeblivelse.


KøbenhavnskredsenHer refereres til kredsens reglement:

§16 

Stk. 1 Skriftligt afbud til en match skal være sendt til modstanderen og HU mindst 14 dage før den fastsatte spilledag (Afbud rettidigt). Senere indgivne afbud ligestilles med manglende afbud. (Udeblivelse)

Stk. 4 Såfremt et hold udebliver fra en match eller ikke er spilleklar senest 15 minutter efter den for matchen fastsatte tid, kan matchen erklæres for tabt for det pågældende hold. Samtlige spillere, som har været brugt på det pågældende hold, vil have status, som om de havde spillet matchen, og er derfor efterfølgende spærret for nedrykning til lavere hold.Badminton Midtjylland

Afbud rettidigt Afbud holdkamp/matchrundegrundspil, bod 250 kr.

 Udeblivelse Afbud senere end 48 timerfør fastsat tidspunkt – senior pr. match, bod 500 kr.