Et overordnet mål for Badminton Danmark og DGI Badminton er, at få flest mulige badmintonspillere til at opleve glæde og udvikling ved at spille badminton, så vi fastholder dem i sporten, og så vi mindsker frafald. Det gør vi blandt andet ved at sikre, at spillerne føler sig som en del af et aktuelt fællesskab. 


Arbejdsgruppens overordnede mål med Ranglisten er at arbejde for at understøtte ovenstående formål ved at klassificere og rangere alle konkurrencebadmintonaktive på én samlet liste ift. individets aktuelle styrke og udviklingsniveau i badminton, således at alle kan indgå i den mest jævnbyrdige konkurrence gennem livet, gerne med aktivitet indenfor ligeværdig konkurrence. Dette skal kunne foregå på tværs af og indenfor traditionelle alders- og niveaugrupperinger, samt i nye konkurrenceformer. Det bringer størst glæde, udvikling og oplevelse ift. badmintons konkurrencesystem.

    

Formålet med den nye rangliste er at skabe:


Én rangliste for kvinder og mænd.

Én rangliste dækkende alle aktive spillere fra yngste til ældste.

Én rangliste der sammenligner styrke på tværs af alder og køn.

Ens ranglistepointtal kan både stige eller falde.

- En spiller vinder eller taber point i hver kamp i individuel turnering og holdkamp.

- Ens pointtal bestemmer hvor man er rangeret, og hvad man derved kan tilmelde sig til.

- En spiller kan således rykke op og ned i rækkeniveau alt efter hvordan det går med ens kampe.

Alle kampe tæller.


Hvorfor

Ny måde at tænke på

        - Mekanismer og forklaringer

        - Indplacering af en ny spiller

        - Genplacering af en spiller med forkert rangering

        - Ungdoms E-rækken

        - Internationale resultater

        - Ungdomsholdturnering

        - Seniorholdturnering

Kort om fremtid og perspektiver

Fakta og foreløbige skemaer