Det er i fremtiden MEGET VIGTIGT at alle arrangører af kampe rapporterer spillere og enkeltkamps resultater i BadmintonPeople for sikring af retvisende justering af ranglisten.

En holdstilling vil derfor fremover kun blive opdateret, hvis holdkortet også er udfyldt med ikke sammenfaldende navne pr. kampe totalt.


Som udgangspunkt må man tilmelde og spille i det interval som passer til ens ranglistepointtal. Det anbefales at tilmelde i den række/interval, som passer bedst til ens pointtal, men at der kan tilmeldes højere end ens pointtal berettiger til.


Ungdom


Placeres indenfor point-intervaller med en tilpas buffer zone, så de ikke forlader deres tidligere placering på ranglisten for hurtigt op/ned. Samtidig er intervallet variabelt, så antallet af spillere kan variere løbende i et rangeringsinterval. På nær i E-rækken, som er opsat som senior, et fast antal spillere.


D-rækken ungdom bliver fremover en ren begynderrække.Senior


Voksne placeres indenfor et for-bestemt antal spillere, men med en tilsvarende buffer zone for at alle kan spille både den placering de forlader, samt den placering de er på vej mod, i en periode.Inaktive spillere


Er en spiller inaktiv over 12 fortløbende måneder, vil spilleren blive taget ud af ranglisten og placeret som ’inaktiv’. Så snart en spiller igen optræder i en aktivitet, så fremgår spilleren automatisk på ranglisten igen, evt. fratrukket et antal 

point alt efter hvor lang en inaktiv periode der er tale om. Som udgangspunkt mister en spiller 5% af sine point for hvert halve sæson spilleren er inaktiv. Er perioden af længere varighed skal spilleren igen indplaceres af sin klub for at         kunne tilmelde sig.

    

”Inaktive” spillere, fremgår ikke af ranglisten, men rangering vil altid kunne findes på spillerens profil , hvor den beregnede placering vil være listet.


Kontrol funktion


Alle spillere, som medvirker i en kamp med en/et usædvanligt sejr/nederlag, vil fremgå af en ’Alarmliste’, så forkert indplacerede spillere løbende kan identificeres og indplacering revurderes.Tilbage til forside