I dag oprettes en spiller altid som udgangspunkt på laveste niveau i sin årgang. Fremover skal en spiller i stedet indplaceres inden deltagelse i sin første aktivitet.

- Det er kun klubben der kan indplacere en spiller. Klubben indplacerer spilleren 1 md før første aktivitet og senest 14 dage før, af hensyn til tilmeldingsfristen.

- Hvis man indplacerer en spiller fx 1 år før første aktivitet, så udvikler spilleren sig formodentlig meget inden første aktivitet og indplaceringen er ikke længere retvisende.

    

Selve indplaceringen foregår ved, at en klubleder på BadmintonPeople sammenligner spilleren med øvrige spillere i klubben.

- Hvis fx spiller X har niveau mellem Spiller Y og Z, tager man herefter stilling til om X er midt imellem Y og Z eller tættest på Y eller Z. Den aktuelle placering registrer man så. 

    • Systemet beregner herefter spiller X’s indplacering og pointstatus.


Hvis der ikke er noget sammenligningsgrundlag, kan man vælge følgende default værdier i sin årgang. Man vil ikke kunne indplacere spillere højere end C-rækken, herefter vil man skulle rapportere til Badminton Danmark og DGI Badminton support:


- Absolut begynder (bunden af D-rækken)

- Begynder (midten af D-rækken)

- Let øvet (toppen af D-rækken)

- Øvet (Midten af C-rækken)Tilbage til forside