Nulstilling af spillere på seniorranglisten falder bort, men erstattes af genplacering af spillere.

Genplacering af spillere burde teoretisk set blive meget sjældent, idet alle kampe for en spiller tæller.

Nulstilling har typisk været brugt for at ungdomsspillere kan spille sig til en plads på et seniorhold ved klubskifte, men fremover bør spillerens ranglisteniveau være mere realistisk og ikke udelukkende afhængig af hvilket hold man tidligere har spillet på, men de faktiske resultater spilleren har spillet sig til.

    

Administrativ genplacering

Hvis en spiller ikke er korrekt indplaceret kan det få konsekvenser for hold, spiller og modstander, alt efter reglerne for den givne aktivitet.

Hvis en spiller opnår mange uventede resultater eller store sejre over spillere med samme rating dukker spilleren op på en ”Alarmliste” i administrationen og spillerens historik gennemgås med henblik på evt. genplacering. Denne procedure vil foregå uden indblanding fra klub og spiller og bevirke at spillere der er for dygtige til fx D-rækken bliver placeret korrekt.

En genplacering med udgangspunkt i sæsonstart kan få konsekvenser for fx holdopstilling i ungdomsholdturneringen, egen og modstandernes pointtab/gevinst.


Genplacering på opfordring fra klubben

En klub kan fremover anmode om genplacering af en spiller med reference til resultater og klubbens øvrige spillere.


Navn på spiller

Badminton-id

Årsag til genindplacering

Dit navn og stilling i klubben


Skal sendes til BP@badminton.dk 


En spiller som skifter kategori indplaceres som udgangspunkt i den nye kategori med sin generelle ranglistepoint i den pågældende kategori.


Tilbage til forside