"Niveau" kan beregnes ud fra nedenstående eksempel.

(OBS. Der skal være 4 resultater i kategorien før det indgår i beregningen)


Gå til spillerens profil.


Klik på pointtallet ud fra "Ny rangliste" i dette tilfælde 2530 pointtallet ud fra "Ny rangliste" i dette tilfælde 2530

Denne side vises, hvor rangeringerne i de individuelle kategorier vises.Da niveauet er et vægtet gennemsnit beregnes det således:


Single point x Antal single kampe + Double point x Antal double kampe + Mixdouble point x Antal mixdouble kampe= resultat


Resultat / Antal kampe i alt = Niveau pointtal


I ovenstående eksempel:


2532 x 6 = 15.192

2533 x 2 = 5.066

2527 x 3 = 7581


15192 + 5066 + 7581 = 27839 / 11 = 2530