Betaling

Fortrudt turnering
Hvis tilmeldingsfristen ikke er overskredet, kan man annullere sin tilmelding på BadmintonPlayer se FAQ: Sletning af en betalt tilmelding Hvis tilmeldings...
Wed, 5 Jun, 2019 at 12:36 PM