BadmintonPlayer er hele Danmarks badmintonportal og for at optimere rekrutteringen af nye medlemmer er det vigtigt, at I har udfyldt jeres kontakt oplysninger korrekt.

Vælg Tandhjul -> "din klub" -> Indstillinger

Nu er der mulighed for at vælge, hvilken rolle der ønskes. I dette tilfælde vælges der ”postmodtager”, og der trykkes derfor på ”Vælg”, ud for den valgte rolle. 


Der kommer nu et vindue frem. Det første der her skal tages stilling til er om personen, der skal være kontaktperson, har et spiller-id eller ej. Hvis personen har et spiller-id tryk da på ”Vælg person” og søg på personen i søgeboksen.


Hvis personen ikke har et spiller-id tryk da på ”Opret person” og indtast de nødvendige informationer som systemet vil bede om. Nu, hvor der er et spiller-id på personen kan denne vælges som kontaktperson, og der kan registreres aktuelle oplysninger på den enkelte person.


Når informationerne er indtastet trykkes gem, og personen er nu oprettet i den aktuelle stilling som kontaktperson.


hvis der ønskes at oprette en nu stilling trykkes "tilføj" som vist ovenfor. Dette kunne fx være "Ungdomsformand", "Seniorformand" osv.


Når de ønskede kontaktpersoner er oprettet trykkes gem som vist, og informationerne kan nu ses på BadmintonPeople.


For klubber, der er medlem af DGI skal der stadig vedligeholdes kontakt oplysninger i "Foreningsservice". Se mere om dette på www.dgi.dk.