Alle billetter vil automatisk blive flyttet over til den nye dato 2021. 


Alle billetkøbere vil modtage information på den mail der er brugt ved købet.

Har du købt billetter fysisk, og ikke været i kontakt med os, bedes du skrive en mail til event@badminton.dk.


Dette betyder, at hvis du f.eks. har købt billetter til finaledagen, vil billetterne gælde til finaledagen i 2021.


Hvis du har yderligere spørgsmål kan du kontakte os på event@badminton.dk