Ofte stillede spørgsmål i forbindelse med aflysningen af RSL DMU 2020
Vi opdaterer løbende med nye spørgsmål som vi besvarer, hvor svaret kan være til gavn for andre interesserede.Hvorfor flyttes DMU ikke til efter sommerferien? 

 • Vi har i længere tid forsøgt at finde løsninger, inden vi i sidste ende var nødt til, at melde en aflysning ud til deltagerne. 
 • Det har ikke været muligt, at løse de mange problemstillinger vi er stødt på. Derfor blev det til en aflysning, også pga. af den generelle usikkerhed hvad den kommende tid bringer for større arrangementer generelt. • -Det har ikke været muligt at flytte DMU ind i næste sæson. Der er ikke plads til at afholde et så stort arrangement i starten af en ny sæson i forhold til sæsonplanen 2020/2021. 
 • Alle point er på dette tidspunkt overført til den nye sæson. 
 • Herudover er der på dette tidspunkt lavet sæsonskifte for alle spillere på BadmintonPlayer, hvilket gør at alle pointberegninger ser fremad og ikke tilbage til ens status i den forudgående sæson. 
 • Mange vil have skiftet årgang, således spiller mange i en ny aldersklasse, hvilket ikke kan lade sig gøre ift. pointregulering bagud i så stort et antal. 
 • Mange klubskifter er allerede foretaget på dette tidspunkt, hvorved vi ikke kan identificere de samme spillere ift. pointregulering. 
 • Der skal bruges mange flere haller end til noget andet arrangement. 
 • Vi har undersøgt muligheden for at flytte sæsonskifte til f. eks. 1. september, men det er desværre ikke muligt, da det har en række andre meget og værre problematikker for både holdturnering og alle de turneringer der ligger placeret allerede i sæsonplanen i august. Vi har valgt ikke at byde klubarrangørerne det, alle har været igennem nok. Vi har valgt, at prioritere således over individuelle personlige hensyn, som vi godt forstår at nogen deltagere kan have.
 • Ovenstående er en del af de årsager der er til at det kun er UDM der er valgt til at kunne gennemføre, derfor er det kun UDM der er valgt til at kunne spilles i den nye sæson, da det er en tilpas afgrænset størrelse. Det har ikke noget med forskel på bredde og elite at gøre. Der er heller ingen håndtering af overnatning på skoler, transport, bespisning af mange mv. ved et UDM, som der er ved et DMU.


Er det muligt at tilmelde sig til UDM i Greve, nu hvor DMU er aflyst? 

 • Det er IKKE muligt at tilmelde sig til UDM længere. Dette gælder også for spillere, som desværre bliver ramt af at DMU desværre er aflyst. 
 • Der bliver ikke åbnet op for tilmelding til UDM, deadline var 12. marts, og det er stadig den deadline for tilmelding der er gældende for arrangementet. 
 • Hvis spillere på tidspunktet hvor der var frit valg i hvilken række man ville tilmelde sig i, har valgt at tilmelde sig til en række ved DMU, så er det den tilmelding der er gældende. Det at DMU aflyses betyder ikke, at man kan i stedet nu kan tilmelde sig UDM, da deadline er overskrevet. Så havde det været nødvendigt at tilmelde sig før deadline, som det er meldt ud flere gange, også i invitationerne til arrangementerne. 
 • Der er sat loft på antal deltagere i alle kategorier i alle årgange ved UDM. Vi sorterer ikke spillere fra på nuværende tidspunkt, som har tilmeldt sig UDM rettidigt, fordi andre spillere med en højere rangering nu ønsker at tilmelde sig af forskellige årsager som aflyst DMU, flyttet konfirmation, aflyst ferie til udland osv. 
 • De tilmeldinger der er foretaget rettidigt til UDM, er de tilmeldinger, der er gældende for UDM 2020. Disse beslutninger blev allerede meldt ud, da samfundet lukkede ned i marts og vi var nødt til at suspendere arrangementerne til juni i første omgang. 
 • Man kan framelde UDM inden for nogle udmeldte deadlines ift. returnering af indskud, man kan herefter ikke gen-tilmelde. 
 • Man kan ikke ny-tilmelde sig UDM efter deadline 12. marts. 


Venteliste til UDM for U13 M registrerede spillere i 2019/20, som har tilmeldt sig i U11 A* til DMU 

 • Vi har dog, i den situation vi ved nogen er kommet i, oprettet en venteliste for U11 A* tilmeldte spillere ved DMU, som hele sæsonen har været registreret som U13 M spillere. De har mulighed for at tilmelde sig UDM for U13, og kan komme i betragtning til en afbudsplads, hvis vi modtager afbud inden programmet udsendes. 
 • Modtager vi et afbud til U13 UDM kontakter vi den første på listen personligt osv. 
 • Hvis du vil på ventelisten, skal du sende en mail til event@badminton.dk med hvilken kategori til U13 UDM du vil på venteliste i + spillerid, fuldt navn, klub, makker og e-mail fra din profil. 


Hvorfor har jeg ikke fået svar på min henvendelse endnu? 

 • Badminton Danmarks medarbejdere må i øjeblikket kun arbejde delvist, og der kan derfor forekomme lidt længere svartid. Vi anbefaler at søge svar i FAQ så vidt dette er muligt. 


Hvorfor tilbagebetales 70 procent af indskuddet? 

 • Vi håber at alle vil være med til at udvise forståelse for den uheldige situation vi alle er kommet i med corona i samfundet. 
 • Da der har været uforholdsmæssigt mange udgifter forbundet med flytning og nu aflysning af dette aktuelle arrangement og flere andre arrangementer, betales indskud kun begrænset tilbage. 
 • Badminton Danmark har påtaget sig den største udgift forbundet med den aktuelle situation, og finder det derfor forsvarligt, jf. Badminton Danmarks og DGI’s Fælles Turneringsreglement, at alle bidrager i begrænset omfang til den givne situation. 
 • Ligeledes den lokale arrangør har haft udgifter, som søges dækket i begrænset omgang ved, at indskud kun betales delvist retur. 
 • Du kan læse mere om Badminton Danmark og DGI's Fælles Turneringsreglement her, hvor også lovhjemmel fremgår til at vi kan tilbageholde indskud helt eller delvist i forskellige situationer.


Hvornår tilbagebetaler Badminton Danmark for tilmelding til DMU? 

 • Tilbagebetalinger sker hurtigst muligt indenfor 14 dage fra udmeldingen om at DMU er aflyst.