Sådan tilbagebetales pengene 

  • Alle indskud for tilbageværende deltagere i programmet tilbagebetales i løbet af 14 dage med 70 procent. 
  • Alle allerede afmeldte pr. 22.03 er ikke omfattet af en 70% tilbagebetaling, da de ikke har været en del af programmet pr. 13.05. 


Tilbagebetaling af tilvalg 

  • Alle tilvalg tilbagebetales med det fulde beløb. 
  • Tilbagebetaling sker samtidig med at indskud tilbagebetales. 


Hvorfor har vi valgt denne løsning 

  • Vi håber, at alle vil være med til at udvise forståelse for den uheldige situation, vi alle er kommet i med corona i samfundet. 
  • Da der har været uforholdsmæssigt mange udgifter forbundet med flytning og nu aflysning af dette aktuelle arrangement og flere andre arrangementer, betales indskud kun begrænset tilbage. 
  • Badminton Danmark har påtaget sig den største udgift forbundet med den aktuelle situation, og finder det derfor forsvarligt, jf. Badminton Danmarks og DGI’s Fælles Turneringsreglement, at alle bidrager i begrænset omfang til den givne situation. 
  • Ligeledes den lokale arrangør har haft udgifter, som søges dækket i begrænset omgang ved, at indskud kun betales delvist retur. 
  • Du kan læse mere om Badminton Danmark og DGI's Fælles Turneringsreglement her, hvor også lovhjemmel fremgår til, at vi kan tilbageholde indskud helt eller delvist i forskellige situationer. 
  • Der er tale om et forholdsvist mindre beløb der tilbagebetales, hvilket vi håber I vil udvise forståelse for, så vi kan komme tilbage med nye store arrangementer i den kommende sæson.