TP brugerfladen er nemt tilgængelig for alle som er vant til at arbejde i Windows. Vigtige funktioner kan nås ved at klikke i værktøjslinjen til venstre og short-cut knapper er til rådighed i værktøjslinjen for oven.

Har du brug for hjælp kan du finde hjælpe-funktionen ved at klikke på F1. Hjælpefunktionen er på engelsk. Opret en ny turnering

Åben TP.

I øverste værktøjslinje vælges Turnering og derefter Ny.

 

Vælg et navn til filen og tryk Gem

TP vil automatisk oprette en folder ”Turneringer” på din PC og foreslå at gemme filen i den. Vi anbefaler, at du gemmer den der, men det er selvfølgelig muligt at gemme den andre steder.

Filen er den som senere vil blive omtalt som TP-filen. Den er til alle tider opdateret med de indtastninger du har lavet.

Luk i første omgang den pop-up som kommer, når du forsøger at gemme turneringen. Luk den UDEN at tilføje nogle informationer og foretag aldrig ændringer i turnerings nummeret.Download Turnerings fil samt Rangliste fil fra Badmintonplayer

For at hente rangliste fil, samt Turnerings fil, skal man være logget ind på badmintonplayer.

Klik på tandhjulet -> dit klubanvn -> Egne turneringerFå tilmeldingerne ind i TP

Med din turnering indlæst (altså den turnering du oprettede ovenfor, som endnu ikke har tilmeldinger eller andet) går du til Turnering i den øverste værktøjslinje og klikker på Import Badminton Denmark Tournament.


Derefter har du fået spillere, tilmeldinger og andre informationer om turneringen indlæst.

OBS der kan gå op til 30 sekunder før turneringsoplysningerne kan ses – så hav tålmodighed!Indlæsning af rangliste fil

Vælg Spiller i menuen øverst, og herefter Importer rangliste.

Vælg den ranglistefil du har hentet på Badmintonplayer.dk


Vælg i de forskellige dropdown disse indstillinger

Vælg Næste -> Næste -> Ja

Så er ranglisten importeret.Back-up af turneringsfil

Det anbefales, at du nu laver en back-up af din turnering.


TP-filen, som du arbejder i, gemmer løbende. Ved at lave en backup af din turnering har du mulighed for at gå tilbage til tidspunktet for back-up’en, uden at bruge tid på at slette lodtrækninger og tidssætning m.m., som du har foretaget – hvis du nu ikke er helt tilfreds med det du har fået lavet i første omgang, hvis der er forudsætninger, der skal ændres eller...


Du klikker på Turnering i den øverste værktøjslinje og derefter på Backup


Derefter vælg Afslut – og backup'en er gemt i den folder ”Turnering”, som TP har oprettet.Genskab backup

Hvis du ønsker at starte forfra i filen fra et tidspunkt, hvor du lavede en backup, går du igen til Turnering i den øverste værktøjslinje og vælger Genskab. Derefter vælges den aktuelle fil – du kan se tidspunktet for backup’en i filnavnet. Klik på Næste.

Der fremkommer en boks, der spørger, om du ønsker at erstatte den fil som allerede findes – og som indeholder de senest ændringer – med den backup version du er ved at indlæse. Til dette svarer du nødvendigvis Ja, da dette jo netop er formålet med at indlæse backup’en.Indtastning af turneringsinformationer


Klik på Oplysninger og kik rundt i de forskellige faner. Noget er automatisk blevet udfyldt ved indlæsning af informationer fra Badmintonplayer.dk filen – mens andet skal indtastes / oprettes manuelt.

OBS! Turneringsnummer må ikke ændres.

Der kan være indtastet adresse under adresse – og under Spillested/Baner.
OBS, på at Adresse og spillested kan være forskelligt, fx man spillere i flere haller, så derfor vigtigt at spillesteder stå korrekt


Oprette tider og baner

Tider og baner skal oprettes, dette gør man i Oplysninger vinduet under fanen Tider.

Her indtastes tider pr. dag, hvor 10 er standard. Gør tallet som er markeret større eller mindre alt efter antal kampe pr. dag.


Tiderne kan indtastes manuelt eller automatisk med ved at vælge En dag, hvorefter en ny boks åbner, hvor du har mulighed for at ændre på starttidspunkt og længden af runder (her kaldet interval).

Hvis du ønsker at længden på runderne ændres i løbet af dagen – så kan du blot skrive oveni de indsatte tider. Det er meget vigtigt, at dette er sat op rigtigt fra start. Det kan godt ændres efterfølgende – men giver udfordringer.


Du klikker ok og rundetiderne for dagen fremgår. Hvis du skal bruge samme starttid og samme rundelængde for dag 2 (og 3 og 4…) kan du naturligvis vælge Alle dage i stedet for En dag.


Det er herefter nødvendigt at oprette baner til at spille på.

Afvikles turneringen i flere haller vælges Tilføj – og yderligere haller tilføjes en ad gangen.


Ved at markere spillestedet – så linjen er blå og derefter klikke på Ret giver det mulighed for at ændre navnet på hallen.

I samme vindue vælg Opret – hvorefter der er mulighed for at oprette antal baner i denne hal.


Som derefter fremgår sådan:


I fanen Baner skal banerne gøres tilgængelige – dvs. at du har måske oprettet 6 baner, som du ønsker at spille på lørdag, mens du søndag kun ønsker at spille på 4 af de 6 baner. Så indsættes 6 baner som tilgængelige lørdag. Du kan gå op eller ned i antal baner i forskellige tidsperioder. Du kan sagtens tidssætte – uden at bruge alle baner i en eller flere tidsperiode, men hvis du bruger tidssætning af runder (til forskel fra kamp for kamp), så er det vigtigt at antal baner til rådighed svarer til det antal du ønsker at tidssætte på. (Mere om tidssætning senere).

Vælg Ok i begge vinduer når du er færdig.Lodtrækning

Som forberedelse til at lave lodtrækninger skal x-makkere sammensættes og der skal seedes i alle

rækker.Sammensæt x-makkere

Under Overblik i den venstre værktøjslinje kan du se de enkelte rækker og kategorier, som turneringen indeholder, og hvilke spillere der er tilmeldt i hver række.

Ved at højreklikke eller dobbeltklikke på den første spiller tilmeldt uden makker og vælge Oplysninger, vil man kunne vælge en makker til spilleren:


Når man i denne situation har valgt Elias som makker til Tunav  – så er valget truffet både for Elias og for Tunav – og man behøver derefter ikke at registrere det hos Elias også.


Når først sammensætningerne er foretaget, er det ikke muligt at skelne mellem tilmeldte par, ”ægte” x-makker sammensætninger – og de sammensætninger, som sker på opfordring fra spillerne, som f.eks. efter tilmeldingsfristen sender en mail med ønske om at blive sat sammen med Spiller Y.


Det anbefales derfor at gemme skærmbilledet, hvor man kan se, hvem der er tilmeldt sammen, og hvem der er sat sammen efterfølgende.


Proceduren gentages indtil der ikke er flere mulige sammensætninger.


Såfremt der er ulige antal uden makker vil man kunne lade spilleren stå – han medtages ikke i den efterfølgende lodtrækning, når han er uden makker, eller alternativt kan man flytte spilleren til Reserve hvilket også ser pænest ud.

Reserve kan efterfølgende tilgås i fanerne nederst på sidenSeedning

For at foretage seedning vælg i venstre værktøjslinje Overblik og derefter den række, hvor seedningerne ønskes.


I den øverste værktøjslinje vælges Lodtrækning og derefter Automatisk seedning.

I Automatisk seeding vinduet vælg sorter efter point.

Vælg derefter nederst, hvor mange der skal seedes – jf. Turneringsreglementet §7.Lodtrækning

I vinduet kan der lige under Overblik vælges mellem Tilmeldinger og Lodtrækning. Tilmeldinger viser de tilmeldte i den givne kategori. Lodtrækning viser blot, om der er tilføjet en lodtrækning – men ikke hvordan lodtrækningen som sådan ser ud. Den ser man ved at klikke på Lodtrækning i venstre værktøjslinje.


For at lave en lodtrækning vælg Lodtrækning i øverste værktøjslinje og derefter Tilføj lodtrækning. Eller højreklik i det hvide område. 

Først vælges hvilken type turnering, der skal spilles. 

  • Cup
  • Pulje (hvis der kun er 1 pulje)
  • Puljekvalifikation med cup hovedturnering (hvis der er mere end 1 pulje)
  • Monrad

De øvrige muligheder kan vælges efter behov, men som udgangspunkt vil kun de fire nævnte være relevante for almindelige pointgivende turneringer.Cup skabelon

Antal i hovedturneringen

Programmet vil her automatisk foreslå det rigtige antal i forhold til de tilmeldte spillere / par. Tallet angiver størrelsen på spilletræet, som altid er enten 2-4-8-16-32-64-128. I denne situation har vi 7 par og skal derfor bruge det spilletræ med 8 pladser, hvoraf 1 par vil være oversiddere.


Alle øvrige parametre på denne side vil til de pointgivende turneringer skulle stå som foreslået af programmet. Vælg Næste.

Her gives der mulighed for at oprette en række for spillere der slås tidligt ud af turnering. Dette anvendes ikke i pointgivende turneringer. Vælg Næste.


Felet "Status" bør vælges

Her vælges hvilke oplysninger vi ønsker at vise i lodtrækningen. Først vælges Sidefod: Seedning og derefter vælges Klub og derefter vælg Næste.


Såfremt der er udenlandske spillere med i turneringen, vil deres tilmelding indeholde deres land som klubnavn. Det er derfor ikke nødvendigt at inkludere land i visningen.


Herefter vil kontrolarket se ud som ovenfor. Vælg Afslut.Pulje skabelon

Puljekvalifikation med cup hovedturnering er valget, når vi har en turnering med puljer og efterfølgende cup-turnering. Skal der kun oprettes én pulje uden efterfølgende cup-turnering vælges Pulje.


I det første vindue skal du definere dine indstillinger for puljerne.

Antal puljer: Her skal du vælge så mange puljer, du har brug for – i denne situation 6.


Antal i puljen: Her skal du vælge det største antal spillere i en pulje, du kan få brug for – altså 3.


Tallet lige under (Maks 18 deltagere…) skal være lig med eller større end antal deltagere i denne række. Det er ikke muligt at få programmet til at lave puljer i forskellig størrelse i oprettelsen af lodtrækningen. Det regulerer vi bagefter.


Navngivning af puljerne: Du kan vælge mellem bogstaver og tal. Vi anbefaler tal.

Vælg Næste.


Mulighed for at beslutte, om det kun er vinderen, eller om det er både vinderen og nummer 2, der skal gå videre fra puljen.

Vælg Næste.


TP forslår automatisk det spilletræ, som svarer til antal spillere, der skal gå videre fra puljerne. I dette tilfælde 18 spillere => 5 puljer og kun de 5 vindere, der går videre. Derfor er det spilletræet til 8, der foreslås.

Vælg Næste.


Her angives, hvilke oplysninger der skal med videre i lodtrækningen. Vælg Seedning for oven og Klub i listen.

Vælg Næste.


Vælg Afslut.Lodtrækning af spillere

Dermed er skabelonen for vores lodtrækning sat op. Ved at klikke på Lodtrækninger i venstre værktøjslinje fremkommer lodtrækningen, men stadig uden navne.


Uanset om der er tale om en cup eller pulje turnering er næste skridt at tilføje en lodtrækning ved at klikke på Lodtrækning i værktøjslinjen for oven – og derefter vælge Udfør lodtrækning.

I næste skærmbillede vælges den række der skal laves lodtrækning for og der klikkes på Næste.


I det næste billede skal vælges hvem der skal indgå i lodtrækningen:

Alle vælges og der klikkes på Næste. På næste vindue klikkes der også på Næste.


Derefter skal der tages stilling til adskillelse/separation af spillere fra samme klub.

Der kan vælges adskillelse ud fra mange forskellige kriterier. I Danmark anvender vi kun Ingen eller Klub. Neden for separationskriterierne vælges i hvilket omfang, der skal ske separation. I Danmark anvender vi kun Optimal separation – og vi anvender ikke separation af doubler, hvor parrene er sammensat af spillere fra forskellige klubber.


Reglerne herom fremgår af turneringsreglementet §§7 og 8.


Klik Næste.


Det er muligt at lave ny lodtrækning, ved at klikke på knappen Gentag lodtrækning. Denne funktion bør bruges med forsigtighed.


Klik Afslut.


Så er lodtrækningen næsten klar til tidssætning.


I de puljer, der ikke er ”fyldt”, fordi antallet af spillere ikke gik op med antallet af puljepladser – kan de ekstra pladser slettes. (Det har udelukkende visuel betydning, men ser mest ”færdigt” ud).


De slettes ved at gå til Overblik i værktøjslinjen i venstre side. Stå i fanen Lodtrækninger (lige under Overblik – Hovedturnering) og højreklikke på de rækker, hvor der er puljer, der skal ændres:

Højreklik på den række du ønsker, vælg Oplysninger og skift antallet i puljen fra 3 til 2

Og størrelsen på puljen vil ændres til 2 spillere.

Når alle rækker har en gul markør til venstre, er der foretaget lodtrækning i rækkerne.Tidssætning

For at få kampene tidssat kan du med fordel udarbejde en oversigt


Nå lodtrækningen er færdig, skal den offentliggøres. - Der vil kun gå op til en time før det kommer på badmintonPlayer