Vejen ind til det nye holdmodul, er den samme som i kender:

Tandhjul->Dit klubnavn->Indberet resultat

Her trykker i vælg som kender;

Derfra ændre det sig lidt med nyt design:


Nå man nu klikker på 1. S og skal vælge spiller er det her nu nyt:

Du vil nu få en popup med spillere samt deres point i single, double og mix


Når du så har valg en spiller kommer spillere på holdkortet med ens point

Nu forsætter du som hidtil med at sætte din spiller ind.

Hvis du sætter en forkert opstilling vil systemet nu fortælle dig dette:

System vil markere med rød hvis rækkefælge er sat forkert.

Nu kan nu trykke på knappen "Sortere kampe i korrekt rækkefølge

Den vil nu sætte spillere i den rigtigt op.


Det samme er tilfælde i double

Du vil også kunne møde farve gul:

Dette vil være i tilfælde af hvis en pige vælges over en dreng og med færre point, da dette er ulovlig i point, men der kan være særregler for dette