Vejen ind til det nye holdmodul, er den samme som i kender:

Tandhjul->Dit klubnavn->Indberet resultat

Her trykker i vælg som I kender;

Derfra ændre det sig lidt med nyt design:


Nå man nu klikker på 1. S og skal vælge spiller er det her nu nyt:

Du vil nu få et pop-up med spillere samt deres point i single, double og mix


Når du så har valgt en spiller kommer spilleren på holdkortet med deres point

Nu forsætter du som hidtil med at sætte dine spillere ind.
Hvis du sætter en forkert opstilling vil systemet nu fortælle dig dette:

Systemet vil markere med rød hvis rækkefølgen er sat forkert.

Nu kan nu trykke på knappen "Sortere kampe i korrekt rækkefølge"

Den vil nu sætte spillerne rigtigt op.


Det samme er tilfældet i double

Du vil også kunne møde farven gul:

Dette vil være i tilfælde af hvis en pige vælges over en dreng og hun har færre point, dette er ulovligt i point, men der kan være særregler for dette