Når du har lavet sammensætning af makkere og evt. sammenlægning af rækker, skal du lave seedning og lodtrækning.

Reglerne for seedning fremgår af reglementet – og i ungdomsrækkerne er der krav om seedning i E-, M- og A-rækker. I B- og C-rækker kan der laves seedning, mens der ikke skal seedes i D-rækken. Der må seedes:

 • Der må seedes 2 ved op til 15 spillere/par
 • Der må seedes 4 ved 16 til 31 spillere/par
 • Der må seedes 8 ved 32 til 63 spillere/par
 • Osv.

Du kan lave seedning og lodtrækning manuelt for en række af gangen – eller gøre det samlet for flere rækker.


Seedning og lodtrækning i én række:

Du vælger menuen lodtrækning i toppen af menuen – og herefter ”Automatisk seedning”

Da der er 8 spillere i U11 A HS må der seedes 2 spillere. Der vælges 2 seedede og ”Luk”. De to spillere vises og står øverst man har valgt at sortere efter point (det er den aktuelle kategoris pointtal som kan ses).

Lodtrækning sker i to adskille processer:

 1. Du vælger ”Lodtrækning” i topmenu og dernæst ”Tilføj lodtrækning” og vælger den ønskede turneringstype (se evt. Turneringstyper og opsætning i TP). Det er kun turneringsformen, som bliver dannet her, fx puljer og cup spilletræ – ikke selve lodtrækningen/fordeling af spillere
 2. Herefter vælger du ”Lodtrækning” i topmenu og dernæst ”Tilføj lodtrækning”. Du vælger ”Hovedturnering” og næste.

 

 

 

 

 


I nedenstående billede med adskillelse vælges ”klub” (medmindre det er en E turnering) og ved optimering vælges ”optimal adskillelse”. Det sikrer, at 2 spillere fra samme klub først kan møde hinanden i finalen – og 4 spillere fra samme klub først i semifinalen (under forudsætning af at de kan fordeles i hver sin pulje).


 

Der trykkes  og du kan se lodtrækningen. Der er mulighed for at gentage lodtrækning, hvis du af en eller anden grund finder dette gavnligt.

 

Det skal nævnes, at der IKKE er grundlag for en ny lodtrækning grundet følgende:

 • Reglementet forbyder IKKE, at man spiller i samme pulje som ens doublemakker
 • Reglementet forbyder IKKE, at den bedste IKKE-SEEDEDE er i pulje med en seedet spiller
 • Reglementet forbyder IKKE, at de to højest placerede spillere fra en klub er i samme halvdel af lodtrækningen


Der kan forekomme puljer med ledige pladser (Bye). Disse kan fjernes ved at gå i


dobbeltklikke på puljenummer – og ændre antal til 3 
Rækken har nu fået et gult ikon, som tegn på at lodtrækning er færdig

Sådan kan der fortsættes med turneringens øvrige rækker.


 Seed og lav alle lodtrækninger i en hel turnering:

Det er muligt at lave flere evt. alle seedninger og lodtrækninger til en turnering i en proces. Funktionen findes i Lodtrækning i topmenuen

 

Du får nu et skærmbillede, hvor der skal laves forskellige indstillinger:

 • Lodtrækningstyper: Pulje, pulje – cup, cup
 • Seedning
 • Udfør lodtrækninger

Du har mulighed for at vælge alle rækker – eller udvalgte rækker, fx rækker som du ønsker at afvikle som pulje – cup.

 

Du kan trykke på

Tryk på lodtrækningstype Standard


Tryk på

 


Indstil fx til følgende (hvis du ønsker at afvikle alle rækker med pulje – cup)

Der kan også stilles på gruppernes størrelse:

Her kan stilles på størrelsen:


Minimal # groups betyder, at grupperne laves mindst mulig; typisk med 3

Prefer even groups betyder, at grupperne laves størst mulig, typisk 4

Prefer 2/4/8/16 betyder, at de laves så tæt på dette antal som muligt, så det passer med et helt tælletræ.


Du kan trykke på  og se hvordan antal spillere fordeles i puljerne.

Der kan sendes et eller flere spillere videre fra puljen her

 

Under fanebladet seedning foretages denne. Vælg ”Badminton Denmark” (bemærk dog at der IKKE seedes i D-rækken). Du kan sætte flueben i alle D-rækker og trykke på

 

Under ”Udfør lodtrækninger” anbefales denne indstilling:

Når du har de rigtige indstillinger trykker du på hvorefter seedning og lodtrækning udføres.

Hvis du fortryder indstillingerne er det nemt at trykke på  – ændre og gøre det på ny!

Hvis det kun er en enkelt eller et par rækker, at du vil ændre, kan du også gøre det manuelt.

Når der er lavet seedning og lodtrækning er du klar til tidssætningen.